• General Terms of Use
 - Общи условия за използване

Общи условия за използване

 • General Terms of Use

 Общи условия за използване на уебсайта

Компанията с името "GIOVANOUDIS CHRISTOS AND ASSOCIATES SOLE SHAREHOLDER PC" (наричана оттук нататък „Компанията“) със седалище в Каламария, гр.Солун, ул. "Етникис Антистасеос", No. 173, ПК 55134 с Дан. №  800941778 и ЕИК 145409106000 чрез уебсайта www.epidosis.gr (наричан по-долу "Уебсайт") предлага услугите си при следните условия за ползване, които посетителите / потребителите се приканват да прочетат внимателно и да посетят / използват неговите страници / услуги, само ако са напълно съгласни с тях.

Целта на този уебсайт е запознаване на Компанията с обществеността, представяне на нейните услуги, както и актуалните въпроси, по които Компанията предоставя своите услуги. Самото сърфиране в уебсайта предполага приемането на тези условия за ползване, които се отнасят за цялото съдържание, всички страници, графики, изображения, снимки и всички файлове, съдържащи се в него.

Настоящите условия се отнасят до и ръководят единствено и само отношенията на компанията "GIOVANOUDIS CHRISTOS AND ASSOCIATES SOLE SHAREHOLDER PC" (наричана оттук нататък: "Компанията") с физически или юридически лица, които посещават www.epidosis.gr, (наричани оттук нататък "Потребителите"). Със самото разглеждане www.epidosis.gr, Потребителите  безусловно приемат настоящите Общи условия за ползване и се приема, че са запознати с Политиката за защита на личните данни (достъпна на www.epidosis.gr/ https://www.epidosis.gr/politiki-aporritou ).

Уебсайтът www.epidosis.gr е официалният уебсайт на Компанията, поради което тя има право да променя и актуализира Общите условия за ползване по всяко време, едностранно, без предизвестие, в съответствие с нейните нужди и бизнес етика, след което посредством този уебсайт да запознава Потребителите с въпросните промени / актуализации. В случай че някой Потребител не е съгласен с новите условия, той има право да поиска неговото заличаване от www.epidosis.gr, като попълни и изпрати формуляра за отписване (www.epidosis.gr/forma-apeggrafis). От посетителя / потребителя се изисква да провери съдържанието на конкретните страници за евентуални промени. Продължаването на посещенията / използването на уебсайта, дори след въвеждането на каквито и да е промени, означава безусловното приемане на тези условия от посетителя / потребителя.

Предоставяни информация и услуги

Компанията носи отговорност за изчерпателността и валидността на информацията, предоставена на уебсайта, за информацията относно услугите, предоставяни от Компанията, но не носи такава за всякакви технически или типографски грешки, възникнали по невнимание или неволно или за всички прекъсвания на функционирането на уебсайта, причинени от форс мажор.

Компанията си запазва правото да изпраща материали, популяризиращи и презентиращи услугите на уебсайта на трети страни. Компанията не носи отговорност за комуникацията на потребителите / членовете с доставчиците на услуги на трети страни, упоменати в уебсайта, както и за всякакви търговски транзакции, които могат да възникнат в резултат на техните отношения.

Ограничаване на отговорността

Нищо от посоченото на уебсайта не може да се счита за счетоводна, финансова или правна консултация, пряко или косвено, нито за установяване на професионални отношения с Компанията. Всичко упоменато в уебсайта трябва да бъде проверено от потребителя и ние не гарантираме точността и коректността на информацията. За конкретни отговори на въпросите, които засягат потребителя, последният трябва да се свърже с компетентните органи, обществените служби или нашата компания и да получи конкретна информация и съвети, естествено след извършването на проучване по конкретния случай. Компанията не носи абсолютно никаква отговорност, в случай че някое лице претърпи каквато и да е вреда въз основа на статиите, публикувани на нашия уебсайт, във връзка с разрешаването на личните му дела.

Пояснява се, че съдържанието на уебсайта е информативно, а не е търговско, поради което потребителите не могат да основават нито едно от действията си на съдържащата се в него информация, както и че уебсайтът не поема никаква отговорност в случай, че някои от сведенията, съдържащи се  в него се окажат неточни.

Услугите и общо съдържанието на уебсайта, са представени "точно каквито са" без наличието на каквато и да било гаранция, посочена или подразбираща се по какъвто и да е начин. В пълна степен и в съответствие с изискванията на закона, уебсайтът отрича всички посочени или подразбиращи се гаранции, включително, но не само, тези, които предполагат възможност за търговия и годност за определена цел.

Уебсайтът не гарантира, че страниците, услугите, опциите и съдържанието ще бъдат предоставяни без прекъсвания и грешки и че грешките ще бъдат коригирани. Също така Уебсайтът не гарантира, че същият или който и да е друг асоцииран сайт или обслужващите „сървъри“, ще ви осигурят достъп без наличието на „вируси“ или други вредни компоненти. Уебсайтът не гарантира в никакъв случай верността, пълнотата или наличността на съдържанието, страниците, услугите, опциите или следствията от тях.

Уебсайтът не носи отговорност за възгледите / мненията / позициите / съобщенията / публикациите на трети страни, където и да са изразени в Уебсайта. Уебсайтът не носи отговорност за съдържанието на изпратените съобщения. Съобщенията представляват техния подател, а не непременно мнението на обслужващите и сътрудниците на уебсайта или други потребители. Всеки потребител, който се счете за лично или по-принцип засегнат, може да се свърже с администраторите на уебсайта и да изложи своите оплаквания във формата за контакт, посочена по-долу.

В никакъв случай уебсайтът не носи гражданска или наказателна отговорност за нанасянето на каквито и да било щети (материални, нематериални или други, като например индикативно, а не само такива, които изцяло и/или частично се отнасят до загуба на печалба, данни, пропуснати печалби, парично удовлетворение и др.), които могат да претърпи посетител на уебсайта или трета страна, във връзка с експлоатацията или не и/или използването на уебсайта, и/или  невъзможност за предоставяне на услуги и/или продукти и/или информация, посочени в него, и/или неупълномощени намеси на трети страни в и услуги и/или информация, достъпни чрез него.

Информационни бюлетини (Newsletter)

Изпращането на newsletter от уебсайта може да се извършва само до абонати, които са се съгласили да получават newsletter и той е напълно съвместим технически с разпоредбите за кореспонденцията и новия регламент GDPR. Уебсайтът позволява на потребителите на услугата Newsletter да се отпишат от списъка с получатели. Абонаментът за и отписването от бюлетина се извършват чрез процедура на удостоверяване на имейл адреса на абоната  (opt-in, opt-out).

Имейлите на посетителите / потребителите на услугата Newsletter се използват единствено и само за тази за никаква друга цел. Когато абонат избере да се отпише от списъците с получатели, неговият имейл се изтрива окончателно.

Бюлетините, които потребителите получават с вписването им в  списъците с получатели (mailing lists или viber кампании), са интелектуална собственост на уебсайта и в следствие на това са защитени от съответните разпоредби на гръцкото законодателство и международните конвенции. Уебсайтът си запазва правото да не регистрира лице в списъците с получатели или да го изтрие от тях.

Права на интелектуална собственост

Настоящият уебсайт е официален уебсайт на компанията "GIOVANOUDIS CHRISTOS AND ASSOCIATES SOLE SHAREHOLDER PC", като търговските обозначения, марките, изображенията, графиките, снимките, чертежите, текстове и др. са неговата интелектуална собственост и са защитени съгласно съответните разпоредби на гръцкото законодателство, европейското право и международните конвенции.

С изключение на упоменатите изключения (авторски права на трети страни, партньори и организации), цялото съдържание на уебсайта, включително изображения, графики, снимки, чертежи, текстове, предоставени услуги и като цяло всички файлове в настоящия уебсайт, представляват авторско право, регистрирани търговски марки и брандове на Дружеството и като такива са защитени от съответните разпоредби на гръцкото право, европейското право и международните конвенции и договори.

Следователно те не могат да се продават, копират, модифицират, възпроизвеждат, преиздават или качват в мрежата, предават или разпространява по какъвто и да било начин изцяло или частично. Забранява се всяко копиране, аналогово/цифрово записване и механично възпроизвеждане, разпространение, прехвърляне, обработка, препродажба, фалшифициране или заблуждаване на обществеността относно действителния доставчик на съдържанието на уебсайта. Възпроизвеждането, преиздаването, качването в интернет пространството, обявяването, разпространението или представянето или използването по какъвто и да било друг начин на на съдържанието за търговски или други цели е разрешено само с предварително писмено съгласие на Компанията.

Имената, изображенията, логата и отличителните знаци, представляващи уебсайта или трети страни и техните продукти или услуги, са единствено и само търговски марки на компанията или трети страни, защитени от съответните закони за търговските марки, както международното законодателство и  това на ЕС. Показването им в уебсайта по никакъв начин не трябва да се тълкува като прехвърляне или преотстъпване на техния лиценз или право на ползване.

Потребителите разбират и се съгласяват, че нямат право да възпроизвеждат, копират, продават, препродават и/или  използват за търговски цели, по какъвто и да е начин, изцяло или частично съдържанието на уебсайта.

Всяко копиране на съдържанието на статиите, качени в уебсайта, е строго забранено, освен ако уебсайтът не е цитиран като източник.

Защита на личните данни

Управлението и защитата на личните данни на посетителя / потребителя на уебсайта се подчинява на неговите условия, на Политиката за поверителност (GDPR), която ще намерите на нашия уебсайт (https://www.epidosis.gr/politiki-aporritou), както и на валидните във всеки момент разпоредби на националното, европейското и международното право по отношение на защитата на лицето при управлението на лични данни.

Всяка възможна бъдеща регламентация ще бъде предмет на настоящите общи условия. Във всеки случай уебсайтът си запазва правото да промени условията за защита на личните данни, в съответствие с приложимата правна рамка.

„Връзки“ (links) към други сайтове /източници / партньори/Affiliates

Уебсайтът не контролира наличността, съдържанието, политиката за защита на личните данни, качеството и пълнотата на услугите на други уебсайтове и страници, към които препраща чрез "връзки" или hyperlinks.

Следователно, за всеки проблем, който възникне при тяхното посещение / използване, трябва да се обърнете директно към съответните уеб сайтове и страници, които носят съответната отговорност за предоставянето на своите услуги. Уебсайтът по никакъв начин не трябва да се счита, че одобрява или приема съдържанието или услугите на уебсайтовете и страниците, към които препраща или че е свързан с тях по какъвто и да било друг начин.

Посетителят / потребителят на уебсайта изрично приема, че всяко позоваване и / или препращане към трети страни не предполага никакво изрично или косвено приемане / промотиране или ангажираност на уебсайта, нито в какъвто и да  било случай предлагане на услуга или обвързаност на уебсайта по споразумение за предоставянето на каквато и да било услуга с тях. Уебсайтът в никакъв случай не се ангажира с каквото и да е предоставяне на услуги от или на трети страни и не действа като пряк или косвен продавач или препродавач на услугите, които те предлагат, и не приканва посетителите / потребителите да сключат какъвто и да било договор с тях.

Задължения на потребителя

Потребителите се съгласяват и се задължават да не използват уебсайта www.epidosis.gr по такъв начин, по който или чрез изпращане по електронна поща (e-mail), или чрез публикуване по други начини на което и да било съдържание, което е по каквато и да било причина незаконно, да не причинява неправомерно накърняване на реномето и щета на Компанията или на която и да било трета страна, независимо дали нарушава конфиденциалността или защитата на данните на което и да било лице или по какъвто и да било начин, може да причини какъвто и да било вид щети на софтуерната платформа на уебсайта или компютрите на потребителите чрез инсталиране на какъвто и да било злонамерен софтуер.

Също така настоящият параграф задължава потребителите да не изпращат промоционални имейли за продукти, които могат да причинят неудобства на трети страни. В този случай, Компанията се отказва от всякаква отговорност за неудобството или всякакъв вид щети, които могат да бъдат причинени на трети страни поради неправилно използване на тази услуга.

Изпращане на заявка за контакт

Информацията, необходима за установяване на контакт, в зависимост от това дали лицето комуникира от свое име или от името на юридическо лице, както и в зависимост от специфичните характеристики на всяко юридическо лице, е следната:

 1. Име
 2. Фамилия
 3. Адрес
 4. ПК
 5. Област
 6. Град
 7. Държава
 8. Име на дружеството
 9. Седалище на дружеството
 10. Данъчен номер - Данъчна служба
 11. Правна форма на дружеството
 12. Дейност на дружеството
 13. Телефон за връзка
 14. E-mail

 

Чрез въвеждане на данните за Потребителя в съответната форма за контакт на уебсайта, Компанията ще се свърже с него веднага щом това бъде възможно.

Поверителност на съобщенията

Поверителността се приема за даденост. Цялата информация, предавана от Потребителя чрез уебсайта www.epidosis.gr, е поверителна и Компанията е взела всички необходими мерки, за да се използва само до степента, в която се счита за необходима в контекста на предоставяните услуги.

Приложимо право и други условия

Уебсайтът си запазва правото да променя едностранно съдържанието на общите условия за ползване без предизвестие. Поради тази причина посетителят / потребителят на уебсайта трябва да ги посещава често, за да бъде информиран за тези промени. Гореупоменатите общи условия за ползване на уебсайта, както и всяка модификация, промяна или изменение се уреждат и допълват от гръцкото законодателство, правото на Европейския съюз и съответните международни договори. Всяка разпоредба на горепосочените общи условия която е в противоречие със закона, автоматично престава да бъде валидна и се заличава от настоящите общи условия, без по никакъв начин да засяга валидността на останалите условия.

Настоящите общи условия представляват цялото споразумение между уебсайта и посетителя / потребителя на неговите страници и обвързва само тях. Никаква промяна на тези условия няма да бъде разглеждана и няма да представлява част от тези споразумения, освен ако не е формулирана в писмена форма и не е включена в тях. Компетентните съдилища за разрешаване на спорове, произтичащи от посещението / използването на страниците на уебсайта, са солунските съдилища, в съответствие с гръцкото законодателство.

Ако искате да се свържете нас във връзка със уебсайта, моля, изпратете имейл на epidosis@epidosis.gr. Също така, ако сте открили някакви проблеми в съдържанието на уебсайта, свързани с правни или етични проблеми, особено по отношение на неговото възпроизвеждане и използването на правата на интелектуална собственост, моля, уведомете ни на epidosis@epidosis.gr.

Epidosis

Контактувайте при удобно за вас време с нашите колеги и те ще ви съдействат по най бързия начин с консултански услуги, и също така с идентифицирано счетоводно планиране за вашия бизнес.

Created by   

MENU