• Privacy Policy
 -  ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  • Privacy Policy

Въведение

За компанията с името << GIOVANOUDIS CHRISTOS AND ASSOCIATES IKE>> (наричана по- долу ‚‘Компанията‘‘ зачитането и защитата на вашите лични данни е ангажимент.Ние разбираме и приемаме сериозно факта, че сте запознати и се интересувате от вашите лични данни.

Настоящата Политика за поверителност описва информацията, която събираме, и обяснява как Компанията обработва тази информация, както и как можете да управлявате и контролирате потребителя на вашата информация, в съответствие с разпоредбите на гръцкото законодателство за защита на личните данни включително Общия регламент за защита на личните данни (2016/679/ЕС), известен като <<GDPR>>.

Управлението и защитата на личните данни на посетителя/ потребителя на уебсайта се подчинява на условията на това, както и на разпоредбите на националното, общностното и международното право по отношение на защитата на физическото лице от управлението на лични данни, според случая.

Уебсайтът отговаря с поверителност на въпроси , свързани със защитата на вашите лични данни.Като част от работата си, Уебсайтът събира определена информация за своите посетители / членове, която може да доведе до тяхната пряка или непряка идентификация.

За всяка информация относно управлението на вашите данни или упражняването на вашите права, моля свържете се с нас на epidosis@epidosis.gr

Редактор

Уебсайтът принадлежи на Анонимното Дружество с името << GIOVANOUDIS CHRISTOS AND ASSOCIATES SOLE SHAREHOLDER PC>> .Назначен за обработващ лични данни е

<<GIOVANOUDIS CHRISTOS AND ASSCIATES SOLE SHAREHOLDER PC>>

Етникис Антистасеос 173 ПК 55134 Каламария , Солун
Данъчен идентификационен номер 800941778 , БУЛСТАТ : 145409106000
Тел +30 2310 477725 ,


Промени в политиката и информацията

Всички възможни бъдещи релевантни разпоредби ще бъдат предмет на тази политика.Във всеки случай уебсайтът си запазва правото да промени условията за защита на личните данни в съответсвие с приложимата правна рамка.

Следователно тези условия за защита на личните данни могат да бъдат променени и актуализирани по всяко време и без предизвестие.Потребителите на уебсайта се молят да проверяват тези условия на редовни посещения за всякакви промени, тъй като като продължаващото използване на уебсайта предполага, че те приемат всички възможни техни модификации.

Тази политика за поверителност подлежи на промяна по всяко време без предизвестие.Ние се ангажираме да ви информираме за всякакви значителни промени в нашата политика.Във всеки случай обаче трябва да проверявате нашата политика с редовни посещения, тъй като изпозлването на нашите услуги означава, че приемате това.

Сигурност на данните

В контекста на защитата на данните, която обравотва, Уебсайтът изпълнява поредица от подходящи технически и организационни мерки, приема политики за вътрешна сигурност, правилно обучава своя персонал, който се ангажира да поддържа поверителност, като същевреммено използва редица технологии, които гарантират сигурност на вашите данни (напр.SSL сертификати , криптиране, сертифицирани доставчици на посещаване). Според изискванията на принципите за информационна сигурност и защита на данните, техническите и организационни мерки за сигурност се наблюдават редовно и при необходимост се актуализират и адаптират към новите най-добри практики.

Признавайки важността на сигурността на вашите лични данни, ние предприехме всички подходящи организационни и технически мерки, за да защитим вашите данни от всякъкъв неоторизиран достъп, злоупотреба, промяна, забранено разпространение, разкриванее, загуба или случайно / незаконно унищожаване и всякакви други формх на несправедливо отношение.Тези мерки се преразглеждат и се изменят при необходимост.

Нашите партньори се договориха и поеха ангажимент за следните :

- за запазване на поверителността

-да не изпращат вашите Данни без разрешението на Компанията

-да предприемат подходящите технически и организационни мерки за сигурност

-да спазват правната рамка за защита на личните данни и по- специално Регламент 379/2016/ЕС (GDPR)

Кой данни обработваме ?

Уебсайтът събира лична информация на своите посетители / потребители , само когато те го предоставят доброволно.Лична информация, която може да се използва за определяне на скоростта или комуникацията , както и друга информация за това лице и информацията, необходима за най-добрият отговор на Дружеството към изразяването на интерес и неговото съобщение и др. Събраните данни в зависимост от това дали потребителян комуникира от свое име или от името на юридическо лице и в зависимост от спесифичните характеристики на всяко юридическо лице са следните :

1.Име
2.Презиме
3.Фамилия
4.Адрес
5.ПК
6.Район
7.Град
8.Държава
9.Наименование на дружеството
10.Седалище на дружествто
11.БУЛСТАТ
12.Правна форма на дружеството
13.Телефон
14.Мейл
15.Данни които се събират от бисквитките. ( напр. IP).За повече информация вижте политиката на бисквитките.

Не събираме специални категории на данни – както информации относно вашите политически вярвания , религията , здравето или генетичната ориентация – освен ако вие изберете да ни дадете такава информация (напр. В контекста на съобщението което ще ни изпратите.)


Нелични данни

Всеки посетител на сайта може да сърфира в www.epidosis.gr , без да дава която е лична информация за него. Личните данни които са необходими само в случая по който един потребител иска да се регистрира в сайта за да може да употребява неговите дейности.  Всяка промяна и обработка на Личните данни ще се случва по законнен начин, съгласно закона 4624/2019.

Компанията поддържа правото да запазва IP адреса на потребителя и ако се окаже нужно да контактува с всеки отговорен в случая че някой злоупотребява с Общите условия.Сайта може да събира нелични данни за идентифициране на потребителите като ползва различни технологии , като бисквитки и/или познаването на адреси IP. Бисквитките са малки текстови архиви които се запазват на харддиска на всеки посетител / потребител и не знаят никаква информация за някои документ или архив на неговия компютер.Те се ползват за улеснението на сърфърането на всеки посетител / потребител които се отнася към използването на конкретни услуги и/или страници на уебсайта.

Неличните данни може да се състоят също така и от браузера който използва посетителя / потребителя , вида на компютера , неговата фунционална система , доставчика на интернет услуги и други информации относителни към по горните.Допълнително , системата на уебсайта събир автоматично информациите които  се отнасят към местоположението от което сърфира посетителя / потребителя и относно линковете или сайтовете които има вероятност да избере от достъпа му към уебасайта.

Посетителя/ потребителя може да настройва программата му за сърфиране (уеб браузер) с такъв начин по който може да го предопреждава за упо9требата на бисквитките на конкретни услуги или да не позволява приемането на бисквитките по никакъв случай. В случая че, посетителя/ потребителя на конкретните услуги и сайтове не приема политиката за бисквитките не е позволено да има достъп до всяка услуга на сайта.Обработване

Относно с данните които предоставят потребителите в сайта, Компанията ги разработва, след разрешаването за контакт от потребителя, в отношение Компанията да приеме подходящите мерки преди контактуването с потребителя, както и за да попълни всичките й задължения, съгласно чл. 6 ,т1В , GDPR).


Уебасайта може също така да употребява данните за информационни цели или за да може да предлага нови регистрационни услуги към потребителя , освен ако последния не желае това.Уебасайта не предоставя към продажба или да поставя или публикува лични данни на посетителя/потребителя на уебсайта на друга страна, който няма право към данните на уебсайта , без разрешението на посетителя/ потребителя, с изключение на законните които се прилагат от подходящите служби.

Уебсайта е възможно да обработва цяла или част на данните които са изпратени от посетителите / потребителите за статистиката и одобряването на подадените информации или услуги от сайта.

Споменяваме че, можем да използваме вашите данни относно :

1.Отговарянето на вашите искания за информация относно услугите, които предоставяме

2.Изпращане на бюлетини, информации и др. които може да ви интересува

3.Събиране на статистики относно поесещаването на уебсайта.

4.Откриване, предотвратяване и справяне с интернет измами или други незаконни дейности

5.Оценяването на ефективността на нашите събития и други промоционални дейности

6.Да поддържаме (чрез актуализации) нашия списък с контакти.

Във всеки случай обработката ще се основава върху една от следните законни бази:

1. В договорните отношения между нас или при предприемането на мерки по време на преддоговорния етап

2.Във вашето съгласие, когато се изисква, например в случай, че няма предишна транзакция и искате да получите бюлетин.

3.към законовите задължения на дружеството.В някои случаи може да имаме законово задължение да поддържаме или използваме вашите данни, тъй като това се изисква от закона, например Данъчния кодекс.

4.в законния интерес на Дружеството. В някои случаи за идентифицирането на нашите посетители, за промотиране на нашите услуги и за да можем да използваме по ефективен начин нашите уебсайтове за създаване, публикуване и разспространяване на новини свързани с тях както и журналистическо съдържание както по електронен път, така и в хартиен носител.Например , ние се основаваме на нашия законнен интерес за да анализираме съдържанието което се промотира в нашия сайт, и кое е неговото действие.

Получатели на личните данни

За да може да ви предлага услугите , нашия сайт препраща някои от данните ви към патрньорски компании. Тези компании (като действат по обработването на вашите данни) обработват башите данни само по отношение на техните цели които се отчитат по горе и само за сметка и след уреждане на нашата компания, с изключение на особени законни задължения. С препращането на вашите данни , уебсайта приема всичките задължителни технически и организационни мерки за да може да се осигури най високата степен за сигурност.

Тези компании които получават вашите данни се намират в Европейския Съюз и са избрани с основен критерии, между други, възможността да се обработват данните с най голямата сигурност на вашите данни.Тези компании се съгласиха с подписване на договор които е подписан с нашия Уенсайт че прилагат необходимите гаранти за протект на Личните Данни и да получават необходимите технически и организационни мерки за да може обработката да е законна и да се осигуряват вашите лични данни и вашите права.


Тези компанни ни дават (а) услугите за уеб хостинг на Уебсайта ни (б) услуги относно промотирането на нашите услуги към вас (в) услуги за припращане на съобщения в социалните медии освен нашия сайт (напр. Вайбър).


Къде и за колко време запазваме вашите данни ?

Въз основа на закона вие разполагате с ред от права относно разработката на вашите данни от името на нашия Уебсайт.

По конкретно, вместо другите права разполагате и със следните :

1.Право на поправяне

2.Да поискате тяхното изтриване, ако първо са запазени съответните условия.

3.При спазване на съответните условия, да поискате лимитирането на обравотването на вашите данни.

4.Противопоставяне на обработката на вашите данни от нас , при спазване на съответните условия.

5.Да поискате данните които сте ни предоставили, което е изполван и машинно четим формат ( право на преносимост на данните) , ако е възможно

6.В случай на нарушение на данните, което може да застраши вашите права и свободи и ако не попада под някое от заключенията предвидени в GDPR, уебсайтът се задължава да ви уведоми за нарушението без ненужно забавяне.

Можете да практикувате вашите права като попълните съответната форма за контакти на следващия меил  epidosis@epidosis.gr

Спазването на правната рамка за обработка на данни и в този контекст упражняването на вашите права е приоритет за уебсайта. Поради тази причина имаме право да поискаме предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността ви, при упражняването на вашите права.

По принцип уебсайтът е длъжен да отговори на вашето искане незабавно и не по-късно от един месец. Ако е необходимо, като се вземе предвид сложността на искането и броя на исканията, този срок може да бъде удължен с още два месеца. Във всеки случай ,нашият уебсайт ще ви информира възможно най- скоро и във всеки случай, нашият уебсайт ще ви информира възможно най- скоро и във всяки случай в рамките на един месец от подаването на вашето искане, за неговото развитие и поради причината за евентуално забавяне на удовлетворението му.

В случай че вашите искания са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради повтарящия се характер, уебсайтът може да наложи разумна такса, като вземе предвид административните разходи за предоставяне на информацията или обявяването или изпълнението на заявеното действие, или откажете да последвате искането си.

Epidosis

Контактувайте при удобно за вас време с нашите колеги и те ще ви съдействат по най бързия начин с консултански услуги, и също така с идентифицирано счетоводно планиране за вашия бизнес.

Created by   

MENU