• BLOG
  • Πολωνία
Πολωνία

Blog

Πολωνία

Ποια είναι η διαδικασία σύστασης εταιρείας στην Πολωνία;

Ποια είναι η διαδικασία σύστασης εταιρείας στην Πολωνία;

Η εγγραφή μιας νέας εταιρείας στην Πολωνία ξεκινάει με την επιλογή της καταλληλότερης νομικής μορφής και ολοκληρώνεται εντός 14 ημερών.
Σύσταση – Ίδρυση – Έναρξη δραστηριότητας στην Πολωνία

Σύσταση – Ίδρυση – Έναρξη δραστηριότητας στην Πολωνία

Η διαδικασία σύστασης εταιρείας (ή μεταφοράς έδρας) στην Πολωνία, αποτελεί μια σύντομη διαδικασία με ισχυρά κίνητρα. Ενημερωθείτε για αυτήν από την Epidosis.
Epidosis

Επικοινωνήστε άμεσα με έναν εκπρόσωπο της Epidosis και λάβετε εξατομικευμένη συμβουλευτική και λογιστικό φοροσχεδιασμό για την επιχείρηση σας.

Created by   

MENU